×

Varování

Shack Forms Module 145
Validation code in the 'email_4' field is not valid

Celní služby

Pro firmy, které se zabývají dovozem a vývozem zboží do zahraničí nabíme komplexní celní odbavení, zejména:

 • Vystavení JSD dokladu při dovozu zboží
 • Vystavení VDD dokladu při vývozu zboží
 • Přímý vývoz - režim 10 00
 • Pasivní zušlechtění (vývoz zboží na opravu) – režim 21 00
 • Dočasné použití (vývoz zboží na zápůjčku, výstavu a pod...) režim 23 00
 • Vystavení certifikátu ATR - Turecká republika
 • Vystavení certifikátu EUR 1
 • Evidence zboží v rámci EU -* Intrastat

Ceník celního servisu

celni servis cenik

Dokumenty

Dokumenty potřebné k celnímu odbavení

 • Plná moc k celnímu řízení (MS Word | PDF)
 • Kopie Výpisu z Obchodního rejstříku
 • Kopie Osvědčení o DIČ
 • Registrace EORI
 • Faktura
 • Občanský průkaz – u fyzických osob

Dokumenty potřebné pro zpracování INTRASTAT

 • výpis z OR (výpis z Živnostenského rejstříku)
 • osvědčení o registraci - DIČ
 • jméno osoby oprávněné k zastupování a podpisu (jednatel, majitel, předseda představenstva, ...)
 • bankovní spojení (banka + číslo účtu)
 • kontaktní údaje (telefon, fax, email)
 • email pro zasílání dokladů (účetní)
 • doklady k dovozu / vývozu v rámci EU (faktury, dodací listy, dobropisy, ...)

Poptávka celních služeb

Můžete napsat ještě 2000 znaků