Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky

Přepravní podmínky vylučují za určitých okolností odpovědnost ze strany společnosti BDL servis s.r.o. a jejích zaměstnanců či zástupců za ztrátu, poškození a zpoždění. V případech, kdy je přebírána odpovědnost, omezují tuto odpovědnost na stanovené částky a vyžadují uplatnění škod ve stanovených promlčecích lhůtách. Zasílatelé by se měli s těmito Podmínkami pozorně seznámit a v případě potřeby si z důvodu ochrany svých zájmů sjednat pojištění.

Pro bližší informace o přepravních podmínkách nás prosím kontaktujte.